ASK

Woningen GJD

Door gebruik te maken van positieve en negatieve volumes vormen beide woningen de perfecte overgang tussen de rijwoningen (links) en de losstaande bebouwing (rechts). Door de verschuiving door te trekken in de voortuin werd het mogelijk om beide woningen onafhankelijk bereikbaar te maken voor alle verkeer. Er werd een garage voorzien achteraan voor de halfopen woning. De rijwoning links beschikt over een ruime carport onder het overgangsvolume. Het combineren van houten gevelbekleding met wit geschilderde baksteen versterkt de vormgeving door zijn contrasterende eigenschap. Toen we deze opdracht ontvingen, was meteen duidelijk dat de twee bestaande percelen dienden behouden te worden en dat op basis daarvan op een creatieve manier moest nagedacht worden over twee woningen met plaats voor de wagen zonder een hinderende gemeenschappelijke oprit met inbreuk op de privacy. Het beëindigen van een lintbebouwing met bouwlijn op de rooilijn en de overgang naar open bebouwing met bouwlijn 5m achteruit bezorgde ons de sleutel om op basis daarvan te spelen met de volumes en de inkompartijen om aldus een semi-openbaar stuk terrein te creëren dat de ontsluiting van beide percelen voor de wagen “an sich” had. Deze woningen lijken zich als een geheel te versmelten met hun omgeving, ondersteund door het sobere volumespel en materiaalgebruik wordt een voorname uitstraling bekomen.